4

Privacybeleid

Bezoeklijst.nl, gevestigd aan Kovel 20
5431 ST Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites bezoeklijst.nl & ikbezoek.nl.

Contactgegevens:
https://bezoeklijst.nl & https://ikbezoek.nl
Kovel 20, 5431 ST, Cuijk
info@bezoeklijst.nl
Bo Pennings is de Functionaris Gegevensbescherming van Bezoeklijst.nl

Hij is te bereiken via info@bezoeklijst.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bezoeklijst.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons platform en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij opslaan na het invullen van de bezoekersregistratie en gezondheidscheck:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Antwoorden op de gezondheidsvragen slaan wij niet op.

Daarnaast slaan wij automatisch op:
- Koppeling met het bedrijf. Hieruit is de locatie ook op te maken.
- Datum en tijdstip

Naast dit houden wij ook geanonimiseerde gebruikersstatistieken bij:
- Geanonimiseerd gedrag van bezoekers in het algemeen
- Geanonimiseerd internetbrowser en apparaat type
Het doel van deze geanonimiseerde gebruikersstatistieken is het verbeteren van het platform en kan gebruikt worden voor algemene anonieme statistieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bezoeklijst.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het contactonderzoek en het terugdringen van het coronavirus. (Dit is immers waar we het allemaal voor doen)

Bedrijfsgegevens (van de horeca) gebruiken wij om:
- Bedrijven de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Bedrijven te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Bedrijven te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten te leveren of goederen en diensten bij bedrijven af te leveren
- Bezoeklijst.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor eventuele belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bezoeklijst.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van bezoekers bewaren wij 2 weken. Dit is volgens de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland. Daarna worden de gegevens automatisch geanonimiseerd.

Bedrijfsgegevens van de horeca kunnen wij tot 7 jaar bewaren indien dit noodzakelijk is voor de belastingdienst of andere overheidsinstanties.

Geanonimiseerde algemene bezoekersstatistieken bewaren wij maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bezoeklijst.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan de GGD, of en een andere door de overheid aangewezen bevoegde en betrouwbare instanties, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bezoeklijst.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bezoeklijst.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bezoeklijst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bezoeklijst.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Bezoeklijst.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bezoeklijst.nl) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bezoeklijst.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bezoeklijst.nl

Heb je vragen?

Heb je vragen over ons platform of over de functionaliteiten? Stuur ons gerust een bericht, we helpen je er graag mee.

info@bezoeklijst.nl

Ben jij van de media?

Ben je van de media en wil je meer informatie over ons platform? Neem dan gerust via e-mail contact met ons op.

media@bezoeklijst.nl